Rozliczenia bezgotówkowe

Forma bezgotówkowa daje Państwu komfort w postaci pozbycia się wszelkich niedogodności i formalności, a auto naprawiane jest bez Państwa udziału. Jak to działa? Wstawiany uszkodzony pojazd do warsztatu, a rozliczenie szkody następuje pomiędzy warsztatem i ubezpieczycielem. Faktury są dostarczane bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń. Każdorazowo przed rozpoczęciem naprawy należy uzgodnić z ubezpieczycielem koszty i sposób naprawy pojazdu przez warsztat naprawczy.  Nie jest potrącana amortyzacja. Naprawa najczęściej ( w zależności od zapisów w OWU) opiera się na:

  • normach czasowych producenta pojazdu ujętych w systemach  Audatex lub Eurotax;
  • średniej stawce za 1 roboczogodzinę dla warsztatu naprawczego danej marki pojazdu;
  • cenach części i materiałów producenta pojazdu ujętych w systemach Audatex lub Eurotax.

Dla porównania forma kosztorysowa (gotówkowa) tzw. “na wycenę” polega na oględzinach pojazdu i określeniu szkód przez likwidatora ubezpieczyciela, sporządzany jest kosztorys kosztów za naprawę pojazdu. Odszkodowanie wypłacane jest bezpośrednio Państwu, po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Państwa kosztorysu. Wartość części i materiałów może być pomniejszona o zużycie eksploatacyjne tzw. amortyzacja części, zależnie od okresu eksploatacji. Nie jest uwzględniany podatek VAT. Naprawa najczęściej ( w zależności od zapisów w OWU) opiera się na:

  • normach czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta ujętych w systemach  Audatex lub Eurotax;
  • stawce za 1 roboczogodzinę ustaloną przez ubezpieczyciela, w oparciu o średnią asymetryczną cen usług na terenie właściwym dla miejsca stałego zameldowania ubezpieczonego (kod pocztowy z dowodu rejestracyjnego);
  • wykazie części lub zespołów zakwalifikowanych do wymiany, zawartego w ocenie technicznej uszkodzeń technicznych pojazdu, wg średnich cen części lub tzw. zamienników oraz materiałów zawartych w systemach Audatex lub Eurotax.

Często zdarza się, że wycena w formie gotówkowej nie wystarcza na pokrycie wszystkich napraw koniecznych do przywrócenia stanu samochodu z przed szkody dlatego polecamy korzystanie z bezgotówkowej formy rozliczeń szkód komunikacyjnych.

Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better
Przejdź do paska narzędzi